Julkaisujärjestelmä

Modulo-julkaisujärjestelmä on graafisesti vaativien verkkosivujen helppokäyttöinen sisällönhallintajärjestelmä, joka on käytössä noin 300 nettisivustolla.

Modulo-julkaisujärjestelmä on erityisen vahva seuraavilla alueilla

  • graafisesti vaativat verkkosivut, joissa tarvitaan julkaisujärjestelmää
  • esteettömät ja saavutettavat sivut
  • helposti päivitettävät sivut
  • monipuolinen sisällönhallinta
  • kehittyneet tiedon haku- ja luokitteluominaisuudet

Näillä sivuilla esitellyt julkaisujärjestelmän ominaisuudet kytketään sivustokohtaisesti eri tavoin ja ne eivät sisälly automaattisesti jokaiseen sivustoon. Kytkettävät ominaisuudet sovitaan projektikohtaisesti.

Suuri osa päivitystyökalun ja sivustojen ominaisuuksista on valinnaisia: ne voidaan ottaa sivustoon mukaan tai jättää pois. Jotkut ominaisuudet ovat toisensa poissulkevia.

Julkaisujärjestelmän sisällönhallintaan liittyvät ominaisuuslistaukset eivät ole tyhjentäviä.

Koodin uudistuksia

Uutisarkisto