W3C-standardit täyttävä koodi

Toteuttamiemme verkkosivustojen koodi täyttää World Wide Web Consortiumin (W3C) asettamat html-vaatimukset.

HTML 5 -standardi

World Wide Web Consortium laatii ja julkaisee suosituksia WWW:n käyttöön liittyvistä tekniikoista ja periaatteista (www.w3c.org). HTML 5 on verkkosivujen ohjelmointikielen standardi, jota kaikki nykyiset ja tulevat verkkoselaimet pyrkivät noudattamaan.

CSS-standardi

CSS on verkkosivujen ulkoasun määrittelyyn käytetty kieli, jota kaikki nykyiset ja tulevat verkkoselaimet pyrkivät noudattamaan. Toteuttamiemme verkkosivustojen koodi täyttää World Wide Web Consortiumin (W3C) asettamat css-vaatimukset.